top of page

Na jazyku záleží

Jaký orgán se vám vybaví při pojmech jako zpracování potravy, chuť, řeč? Zajisté nebudete dlouho přemýšlet, aby mi vzápětí odpověď jazyk. Bylo by tomu, ale i v případě bolestí hlavy, zad, chrápání nebo křivých zubů? Ne? V tom případě si přečtěte následující řádky, aby se dozvědět jak všemohoucí může být náš jazyk.Anatomie


Jazyk (lingua, glossa) svalový orgán jenž (jak už jsme zmínili) hraje důležitou roli pro funkci ústní dutiny a maxilofaciálního systému.

Co se týče anatomie svaly jazyka lze rozdělit na svaly extraglosální (jsou párové, pohybují celým jazykem a začínají na kostěných strukturách lebky a upínají se do aponeurosis linguae) a na svaly intraglosální (odstupují od aponeurosis linguage a od septum linguae, což je středová vazivová ploténka dělící vertikálně jazyk na pravou a levou polovinu).Z pohledu fasciální anatomie Thomas Myers (tvůrce konceptu Anatomy Trains) ve své publikaci popisuje topografii Přední hluboké linie, které zjednodušeně řečeno vede od výše popsaných svalů jazyka, dolní čelist skrze střed těla až k vnitřní klenbě nohy a palce u nohy. Čímž nám umožní pohlížet na jazyk jako “volant”, který skrze komplexitu fasciálního sytému řídí celou symetrii lidského těla. Tento fakt je důležitým prvkem k pochopení následujícího textu ve spojitosti přenosu lokálních patologii na globální funkci celku.


Jazyk, postavení hlavy a dech

Co se týče postavení hlavy je jazyk velmi důležitým spoluhráčem. Správnou polohou jazyka je pozice, kdy cítíme kontakt k s horním patrem. V případě, že jazyk opadá směrem dolů a dopředu, dochází k předsunutí hlavy, nesprávnému postavení krku a dýchání ústy. Následkem toho dochází k postupnému posunu horních a středních krčních obratlů dopředu a směrem dolů, prostřednictvím činnosti pomocných dechových svalů, které jsou pevně připojeny k hrudníku jenž v konečném důsledku vede k nadměrné rigiditě subokcipitálních svalů (Darnell 1983, Rocabado 1981, Kapandji 1977, Chaves a kol. 2010, Cuccia a kol. 2008, Neiva a kol. 2008). Což může ve výsledku vést k bolestem zad nebo hlavy.

Správná poloha jazyka je tedy důležitá pro aktivaci svalů krku a průchodnost dýchacích cest zvláště v případě osob, které trpí chrápáním.

Další problémy spojené, které jsou spojovány s nesprávným umístěním jazyka jsou:


- problémy s kousáním, polykáním

- natěsnané zuby, zubní mezery

- bolest mimických a žvýkacích svalů,

- dysfunkce temporomandibulárního kloubu ⠀⠀

- úzký zubní oblouk, horní patro a křivé zuby

Pro správnou korekci držení jazyka mějte na paměti, že klíčové je uvědomění si jeho polohy; snažte se na to myslet i během dne.

K úspěšné aplikaci mohou pomoct i následující otázky:

  • Kde se nachází můj jazyk?

  • Dotýká se jazyk horního patra, nebo jen pasivně leží na dně úst?

  • Při sledování pozice jazyka věnujte i pozornost dýchání (nosem).


Slovo na závěr


V rámci praxe nám výše představené informace mohou nabídnout širší pohled vlivu lokálních změn například při řešením korekce postavení hlavy a zařadit tak do repertoáru techniky na uvolnění struktur v ne vždy na první pohled zřejmých oblastech nebo se v závislosti na individuálních potřebách klienta obrátit na mezioborovou spolupráci (ortodontista, stomatolog, logoped, psycholog..).


Text: Renata Dębicka (web)


Fotografie & Ilustrace zdroje:


Wikipedia, neznámý zdroj

Anatomy Trains, Thomas Myers, Elsevier Health Sciences


Další zdroje článku (použitá literatura, odkazy):
Poznámka: Článek slouží ke vzdělávacím účelům ne jako lékařská rada.


233 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Spatial Body

Commenti


bottom of page