top of page

Pod Lupou: Tensegrita pánevního pletence aneb proč musím znát mapu, abych pochopil/a souvislosti?

Uveďme si čistě hypoteticky stručný příklad na základě výsledku našeho kvízu...(link)


Femorální nerv je nejsilnější z lumbální pleteně. Sestupuje v retroperitoneu spolu se svalem bedrokyčelní (m. iliopsoas) prochází přes otvor svalový (lacuna musculorum) v oblasti třísla na stehno a zde se větví. Motoricky inervuje sval bedrokyčelní, čtyřhlavý sval stehenní a sval hřebenový. Senzitivně inervuje přední stranu stehna a jako nerv skrytý (nervu saphenus) nejdelší senzitivní nerv z tohoto nervu oblast přední a mediální plochy kolene, mediální stranu bérce, mediální kotník a vnitřní okraj nohy. Vzhledem k tomu, že opouští páteř v oblasti segmentu L2 - L4, může zde docházet k jeho kompresi. Dále (v případě poranění) způsobuje bolesti v oblasti třísel, neschopnost flexe v kyčlích, extenze v koleni.

Pánev je nejen centrem našeho těžiště, ale i jedním z nejrozsáhlejších kostních komplexů. Díky velkému množství vazů, svalů a dalších pojivových struktur (fascie) společně s kostmi tvoří element tensegrálního systému v našem těle (poznámka autora: co je tensegrita jste se mohli dočíst v rozhovoru, pokud ne, najdete ho na našich webových stránkách). Základním pravidlem tensegrity je fakt, že každý pohyb ovlivňuje celek skrze působení sil přenášených prostřednictvím spojených částí. Jestliže zaktivujeme strukturu na jednom místě našeho těla, je tato aktivita přenášena skrze myofasciální řetězce až na jiná často mnohem vzdálenější. Jak ale spolu tyto informace souvisí? Vraťme se o několik řádků zpět, kde popisujeme jaké možné dysfunkce mohou nastat v případě poranění femorálního nervu. Všechny tyto skutečnosti totiž mohou mít za následek vytvoření kompenzačních vzorců v těle a změnu chůze. Pokud se podíváme na přiložený obrázek. Po levé straně vidíme model s normálním postavení pánve bez anomálií. U modelu na pravé straně je už jasné viditelná asymetrie, která je následkem nějaké zraněním v oblasti pánve po pravé straně. Kompenzační chování mělo za následek vytvoření asymetrie což následně vedlo k přesunutí pánve, kosti křížové, vybočení segmentu v lumbální oblasti, funkční skolióze, posunu levé kyčle, problémy s levým kolenem a pronaci levého chodidla... Samozřejmě existuje spousta dalších možných variací. Toto je jen jeden malý příklad toho jak změna napětí a kvality pojivové tkáně, vede k dysfunkcím jak v lokálním tak i globálním měřítku v lidském těle....

R.Text: Renata Dębicka (web)


Zdroje: is.muni.cz Nervový systém v osteopatii - Daniel Dierlmeiner osobní studijní materiály foto: internet (AnatomyLinks)


Poznámka: Článek slouží ke vzdělávacím účelům ne jako lékařská rada.149 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Spatial Body

Comments


bottom of page